Logge inn

Logge inn

For å logge inn i ny portal benyttes denne linken:

https://www.healersusanne.com/login/

Brukernavn: Din epost

Passord: Første gang du logger inn MÅ du be om nytt passord. Systemet vil da sende deg en e-post der du kan sette opp passord for den nye portalen. 

Merk at passordet ikke automatisk hentes fra den gamle portalen. Ditt gamle passord må altså registreres på nytt!

Tilbake til bloggen