Salgsvilkår

Salgsvilkår

  1. Partene

Org nr: 931 724 347- Butterfly Effect AS, ansvarlig for handelsplattform

Org nr: 993 037 567- Susanne Ertsland Askvik, ansvarlig for innhold

Kontakt info: healersusanne@gmail.com tlf: 483 63 489

 

  1. Betaling

Betaling skjer gjennom Vipps Bedrift, Klarna eller andre tilsvarende løsninger.

 

  1. Levering

Varer bestilles gjennom nettbutikken. Frakt betales av kunden. Bestillingen kan kanselleres innen 2 timer. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har lastet ned eller overtatt varen fysisk.

 

  1. Angrerett fysiske produkter

Kunden har 14 dagers angrerett på salg av fysiske produkter. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

 

  1. Angrerett digitale produkter

I samsvar med norsk forbrukerlov er der angrerett på digitale produkter. Angreretten bortfaller derimot dersom produktet er helt eller delvis lastet ned.

 

  1. Mangel ved fysiske varer

Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist - Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Kontakt email for reklamasjon: healersusanne@gmail.com

 

  1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.