Healer Susanne Logo (4)_edited.png

Salgsvilkår

  • Pkt. 2.  Partene - Org nr: 993 037 567- Healer Susanne (Susanne Ertsland Askvik) Kontakt info: healersusanne@gmail.com tlf: 483 63 489

  • Pkt. 5.  Betaling - Betaling gjennom Vipps Bedrift. 

  • Pkt. 6.  Levering - Varer bestilles gjennom nettbutikken. Frakt betales av kunden. Bestillingen kan kanseleres innen 2 timer. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har lastet ned eller overtatt tingen fysisk.

  • Pkt. 8.  Angrerett - Det er ikke angrerett på produkter som lastes ned som en digital fil. Kunden har 14 dagers angrerett på salg av fysiske produkter. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

  • Pkt. 10. Mangel ved fysiske varer - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist - Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Kontakt email for reklamasjon: healersusanne@gmail.com

  • Pkt. 14. Konfliktløsning - Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.